EOL Converter

EOL Converter 2.0

EOL Converter là một Windows ứng dụng cho chuyển văn bản đường này
Người dùng đánh giá
5.0  (1 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Phiên bản mới nhất:
2.0.3 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
Gogago
EOL Converter là một Windows ứng dụng cho chuyển văn bản dòng thúc tốt đẹp giữa Windows/DOS (CRLF), Mac (CR), và Linux/Unix (LF). Nó rất hữu ích để viết và đọc văn bản các tập tin khác nhau Operating Systems. Nó chỉ có thể chuyển đổi hồ sơ "ở nơi" và giữ gốc nhãn giờ và vời. EOL Converter integrates với Windows Explorer và tính năng một dồi kiến thức của mình-chỉ huy đường dây diện.
Thông tin được cập nhật vào: